Sådan forsikrer du en høj sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerheden på alle arbejdspladser bør altid være højt prioriteret – både hos lederne men bestemt også hos de mange medarbejdere. Der er dog nogle arbejdspladser, hvor konsekvenserne af dårlige sikkerhedsforanstaltninger er værre end ved andre. Det er især i byggebranchen, at der kan ske de helt store uheld.

Disse skal naturligvis forhindres mest muligt, og som leder er det i høj grad dit ansvar at forsikre, at den høje sikkerhed på arbejdspladsen altid er i fokus.

Brug altid den korrekte skiltning

En måde, hvorpå du kan være med til at forsikre, at der altid er gode og sikre arbejdsforhold, er ved at fremtvinge brugen af korrekte færdselsskilte. Disse giver alle medarbejdere en form for sikkerhed, da de i høj grad kan bruges til at beskrive de forhold, der arbejdes under.

Det er i denne sammenhæng dog vigtigt, at du – som leder – ikke blot regner med, at et køb – og opstilling af de korrekte skilte – i sig selv vil forsikre en høj sikkerhed. Nej, det handler i lige så høj grad om at få de mange medarbejdere til at bruge skiltningen konstruktivt i deres daglige arbejdsdag. Disse skal blive en inkorporeret del af arbejdsgangene, for at de kommer til at leve op til de forventninger, du stiller til disse.

Gode arbejdsvilkår forsikrer gode medarbejdere

Der er flere gode grunde til at gøre noget ekstra for at forsikre de gode og sikre arbejdsforhold. Først og fremmest giver det bare god mening at have et ekstra fokus her – både for medarbejdernes skyld men også for virksomhedens generelle skyld.

Gode arbejdsvilkår er i mange tilfælde også med til at forsikre gode medarbejdere, som rent faktisk har lyst til at arbejde hårdt for virksomheden. Når en medarbejder kan mærke, at de rent faktisk har betydning for virksomheden, vil denne samme medarbejder i mange tilfælde også lægge mere arbejde i deres daglige færden.